ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là bước đột phá của tổ chức ISO trong nỗ lực nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn về Hệ Thống Quản lý Chất lượng. Cấu trúc mới, nội dung mới và triết lý tư duy mới “Risk-based thinking”.

ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu. Tiêu chuẩn này xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động.

ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai để chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn 22000:2018 bao gồm các yêu cầu về hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro.

ISO/IEC 17025

ISO 26000:2013

5S KAIZEN

Tư vấn dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý tiêu chuẩn Quốc tế

Tư vấn xây dựng hệ thống ISO điện tử

 

SCT Việt cam kết cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp những dịch vụ tư vấn quản lý và đào tạo chuyên nghiệp, đơn giản hiệu quả.Với phương châm : “Không ngừng nâng cao giá trị của khách hàng”. Chúng tôi hướng tới các hành động Chuyên nghiệp, Tận tâm cho mọi đối tác.

Về chúng tôi

TIN TỨC