ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là bước đột phá của tổ chức ISO trong nỗ lực nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn về Hệ Thống Quản lý Chất lượng. Cấu trúc mới, nội dung mới và triết lý tư duy mới.

ISO 14001:2015

ISO 14001 là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được ban hành  lần gần đây nhất là vào năm 2015 nhằm đảm bảo tính phù hợp của tiêu chuẩn đối với sự phát triển của thị trường. Phiên bản mới đáp ứng những xu hướng mới nhất, ví như thừa nhận của các công ty về sự cần thiết phải tính đến cả yếu tố bên ngoài lẫn bên trong có ảnh hưởng đến tác động của chúng, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

ISO 22000:2018

ISO 22000 có một vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày. Tiêu chuẩn này trở thành một hướng dẫn cần thiết. Áp dụng ISO 22000 vào các cơ sở sản xuất thực phẩm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thời tạo ra sự ổn định trong xã hội trước nguy cơ nhiễm độc thực phẩm đang đứng trước tình trạng báo động cao.

ISO 13485:2016

ISO 13485 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại các cơ sở sản xuất dụng cụ y tế  nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định của luật pháp. ISO 13485 nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 13485 : 2003 do tổ chức ISO ban hành. Phiên bản ISO 13485 hiện nay là ISO 13485 : 2016

ISO 27001:2013

Bộ Tiêu chuẩn ISO 27000 là hệ thống tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật & quản lý an ninh thông tin. Thông tin rất quan trọng của mỗi tổ chức và ISO 27001; đưa ra các phưong pháp đánh giá việc theo dõi; bảo vệ và quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu. Việc mất thông tin trong bất cứ trường hợp nào; dù ít hay nhiều cũng gây ra thiệt hại cho tổ chức. Thậm chí có thể khiến tổ chức sụp đổ.

5S Kaizen

5S là một trong những công cụ phổ biến để triển khai triết lý Kaizen tại các doanh nghiệp hiện nay. Mặc dù phủ sóng rộng khắp trên toàn cầu, nhưng quan điểm sử dụng phương thức này tại các quốc gia phương Đông và phương Tây lại có những điểm khác biệt.

SCT Việt cam kết cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp những dịch vụ tư vấn quản lý và đào tạo chuyên nghiệp, đơn giản hiệu quả.Với phương châm : “Không ngừng nâng cao giá trị của khách hàng”. Chúng tôi hướng tới các hành động Chuyên nghiệp, Tận tâm cho mọi đối tác.

Về chúng tôi