ISO 9001 LÀ GÌ?

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành.
Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
          ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.
          ISO 9001 được ban hành lần đầu vào năm 1987, hiện nay qua 4 lần sửa đổi và tiêu chuẩn đang được sử dụng là 9001:2015. Tiêu chuẩn này được dịch sang tiếng Việt và ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN ISO 9001:2015. Các yêu cầu của tiêu chuẩn được quy định khái quát áp dụng cho các tổ chức doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
          Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không phải là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm. Khi một Doanh nghiệp/Tổ chức áp dụng ISO 9001:2015 sẽ tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.
– 7 nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 được xem là nền tảng để xây dựng nên chuẩn mực cho một hệ thống quản lý chất hiện nay đó là:
          Nguyên tắc 1: Luôn hướng vào khách hàng
          Nguyên tắc 2: Sự Lãnh đạo
          Nguyên tắc 3: Sự cam kết của mọi người
          Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
          Nguyên tắc 5: Cải tiến
          Nguyên tắc 6: Đưa ra quyết dịnh dựa trên bằng chứng
          Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ
– Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015: gồm 10 điều khoản và nội dung chính tập chung từ điều khoản 4 đến điều khoản 10:
          Điều khoản 0: Lời giới thiệu.
          Điều khoản 1. Phạm vi áp dụng.
          Điều khoản 2. Tài liệu viện dẫn
          Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
          Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
          Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
          Điều khoản 6: Hoạch định
          Điều khoản 7: Hỗ trợ
          Điều khoản 8: Điều hành
          Điều khoản 9: Đánh giá kết quả hoạt động
          Điều khoản 10: Cải tiến

ISO 9001:2015 hiện nay được xem là một trong những giải pháp căn bản nhất, là nền tản đầu tiên để nâng cao năng lực của bộ máy quản lý doanh nghiệp và tăng khả năng phát triển của Doanh nghiệp/Tổ chức. Chính vì vậy hầu hết các doanh nghiệp khi muốn cải tổ bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh đều chọn áp dụng ISO 9001:2015 cho đơn vị của mình.

Nguồn: Tổng hợp Internet
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả, nhiệt tình nhất.
Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn những giá trị mới – tầm cao mới!
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt
Hotline: 024.62730818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *