VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 9001

Để triển khai và phát triển hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001 thì vai trò của lãnh đạo rất lớn. Việc hệ thống có phát triển bền vững và phát huy mạnh mẽ hay không tất cả là do người lãnh đạo, vì vậy các lãnh đạo cần am hiểu để phát huy hết chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Vai trò của lãnh đạo được nhắc đến trong nguyên tắc thứ hai trong 7 nguyên tắc của quản lý chất lượng và điều khoản thứ 5 của cuốn tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Vậy, khái quát về vai trò của lãnh đạo như sau:

  • Thiết lập, phổ biến chính sách và mục tiêu chất lượng của tổ chức đồng thời động viên, huy động mọi người tham gia.
  • Luôn đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng HTQLCL
  • Lãnh đạo tham gia chỉ đạo và hỗ trợ nhân sự
  • Phân công trách nhiệm cho các đối tượng rõ ràng, minh bạch, khách quan.
  • Đảm bảo hệ thống đạt được kết quả như dự tính thông qua việc thiết lập các quá trình thích hợp để đạt được chiến lược của tổ chức, đảm bảo rằng các quá trình này có khả năng đáp ứng nhanh chóng với hoàn cảnh thay đổi.
  • Thúc đẩy hệ thống cải tiến thường xuyên

Trên đây là các điều cơ bản cần thiết ở người Lãnh đạo. Tuy nhiên để thật sự phát huy tối đa hiệu quả, tổ chức cần phải được hỗ trợ từ đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về xây dựng và áp dụng ISO.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả, nhiệt tình nhất.
Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn những giá trị mới – tầm cao mới!
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt
Hotline: 024.62730818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *