CÁC BƯỚC ÁP DỤNG ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 tập trung đưa ra các bước thực hiện xây dựng và thiết lập các biện pháp phòng ngừa – kiểm soát điều kiện vệ sinh nhà xưởng, kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm; đồng thời phòng tránh nhiễm bẩn vào thực phẩm. Các bước áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:

  • Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành thiết lập các chính sách an toàn thực phẩm và mục tiêu an toàn thực phẩm; đảm bảo các chính sách và mục tiêu đó được thực hiện; từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.
  • Bước 2: Doanh nghiệp cần chỉ định một trưởng nhóm An toàn thực phẩm có kiến thức và kinh nghiệm để xây dựng các chương trình tiên quyết, xác định – phân tích các mối nguy mất an toàn thực phẩm. Dựa vào đó để xây dựng biện pháp phòng ngừa và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
  • Bước 3: Khi hệ thống các chính sách, mục tiêu, quy trình, kế hoạch phòng ngừa mối nguy mất an toàn thực phẩm đã được thiết lập thì định kỳ doanh nghiệp phải đánh giá nội bộ để giám sát để đảm bảo việc thực hiện theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo đến lãnh đạo cao nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả, nhiệt tình nhất.
Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn những giá trị mới – tầm cao mới!
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt
Hotline: 024.62730818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *