TẦM QUAN TRỌNG CỦA ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho các tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm. Nó chứa đựng các biện pháp ngăn ngừa, đảm bảo chất lượng theo truyền thông cộng thêm các biện pháp ngăn ngừa an toàn thực phẩm. Mục đích của ISO 22000 là cung cấp một cách tiếp cận thực tế để đảm bảo làm giảm hoặc loại trừ các mối nguy an toàn thực phẩm và cung các các biện pháp bảo vệ khách hàng. ISO 22000 giúp các tổ chức:

  • Thiết lập và cải tiến các quá trình nội bộ cần để cung cáp thực phẩm an toàn thích hợp.
  • Cung cấp sự tin tưởng cho các tổ chức và các ban quản lý rằng các thủ tục và sự hoạt động của tổ chức là sẵn sàng, hiệu quả và mạnh mẽ
  • Cung cấp lòng tin cho khách hàng và các bên quan tâm khác rằng tổ chức có khả năng  kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm và cung cấp các sản phẩm an toàn.
  • Cung cấp các phương pháp cảu tiến thường xuyên giúp đảm bảo rằng hệ thống an toàn thực phẩm được xem xét và cập nhật sao cho tất cả các hoạt động liên quan tới an toàn thực phẩm được hiệu quả
  • Đảm bảo kiểm soát đầy đủ tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm và ngăn ngừa sự đưa vào các mối nguy an toàn thực phẩm.

ISO 22000 đi theo truyền thống lâu dài của các hành động phòng ngừa, được biết và điều chỉnh bởi các chuyên gia về chất lượng và an toàn thực phẩm. Ba khái niệm ngắn gọn được đưa vào từ ISO 9001 là hoạch định, thủ tục và năng lực của nhân viên. ISO 22000 cống hiến sự nỗ lực thực tế để định rõ các yêu cầu cụ thể cho quản lý an toàn thực phẩm. Các yêu cầu chia làm hai chủ đề:

  • Các biện pháp và sự thực hiện có liên quan đến việc hoạch định và thực hiện an toàn thực phẩm
  • Các biện pháp và các sự thực hiện đối với việc cải tiến, thẩm tra, xác nhận giá trị sử dụng của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả, nhiệt tình nhất.
Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn những giá trị mới – tầm cao mới!
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt
Hotline: 024.62730818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *