NHỮNG KHÓ KHĂN, CẢN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ được áp dụng trong mọi ngành nghề, ở mọi quy mô. Việc doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 9001 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Việc thực hiện ISO trên thực tế không đòi hỏi quy trình sản xuất theo công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân sự trình độ cao mà mục đích chính là nhằm tạo ra một hệ thống cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ổn định và phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiện tại Việt Nam, không phải doanh nghiệp, tổ  chức nào cũng thành công và đủ tiêu chuẩn để được cấp chứng nhận ISO.

Vậy khó khăn của doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn ISO là gì?

          1. Vai trò của lãnh đạo chưa được chú trọng: Lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức để thể hiện cam kết của mình, từ đó chưa tạo ý thức nghiêm túc trong xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Để xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng được hiệu quae thì Ban lãnh đạo cần đầu tư công sức và thời gian chứ không ủy thác cho một nhân viên nào.

          2. Phân công trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí không công khai, rõ ràng và sự phối hợp giữa các bộ phận gặp khó khăn: Sự phân công trách nhiệm, quyền hạn trong đơn vị không rõ ràng sẽ khiến mọi người không nắm rõ được công việc, trách nhiệm, quyền hạn của mình, từ đó dẫn đến việc chồng chéo hay đùn đẩy trách nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng ISO 9001 không hiệu quả.

          3. Tâm lý “ngại” thay đổi để thích nghi với cái mới: Việc áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp  trong thời gian đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều cản trở trong việc tiếp thu xây dựng những vẫn đề mới mẻ, vì vậy doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu và ngại thay đổi khi gặp những khó khăn liên tiếp.

          4. Cung cấp không đủ nguồn lực, thời gian: Việc xây dựng, đào tạo đòi hỏi phải đáp ứng những nguồn lực và thời gian cần thiết. Nguồn lực bao gồm nhân lực, trang thiết bị sử dụng, vận hành đáp ứng yêu cầu. Thời gian đảm bảo chính xác, tránh việc rút ngắn hay kéo dài quá nhiều thời gian do sự trì trệ trong quá trình xây dựng.

          5. Quy trình xây dựng không phù hợp: Trong thực tế, việc xây dựng thói quen thực hiện công việc một cách có kế hoạch, tuân thủ các quy định mà tiêu chuẩn ISO yêu cầu và ghi lại những gì đã làm là một công việc tốn nhiều công sức, thời gian. Trong quá trình xây dựng, nếu việc xây dựng quy trình không phù hợp sẽ dẫn đến việc không áp dụng được. Bản chất của ISO 9001 là viết ra những gì mình đang làm và làm những gì mình đã viết, vậy, nếu quy trình không sử dụng được thì chắc chắn việc áp dụng ISO 9001 là vô nghĩa.

          6. Một số thành viên trong đơn vị có phản ứng chống đối vì đụng chạm đến lợi ích, thói quen cá nhân: Việc xây dựng, áp dụng ISO 9001 sẽ tác động lên mọi bộ phận, vị trí, thay đổi và loại bỏ các hoạt động, thói quen không tốt của các thành viên trong doanh nghiệp. Việc xây dựng yêu cầu các thành viên trong doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình,  nếu một số thành viên không chịu thay đổi, không chịu nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công việc thì hệ thống không thể mang lại hiệu quả.

          7. Các vấn đề của HTQLCL được xây dựng chưa nằm trong nội dung các cuộc họp giao ban định kỳ: Họp giao ban là việc thường xuyên phải làm trong doanh nghiệp, tuy nhiên nội dung việc họp giao ban thường trao đổi về công việc trong ngày, tuần, tháng, quý mà nội dung về việc áp dụng ISO 9001 chưa được để cập đến vì vậy các chế độ kiểm soát, duy trì hệ thống không được thường xuyên, đúng mức.

Đây chỉ là nguyên nhân cơ bản trong số những nguyên nhân rất tiêu biểu nói lên thực trạng khó khăn của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam.

          Vậy đâu là giải pháp để khắc phục những yếu điểm, khó khăn trên?

Để khắc phụ những yếu điểm này, DN cần phải được tư vấn ISO để có được những hiểu biết đầy đủ, chính xác và khách quan phù hợp với đơn vị của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả, nhiệt tình nhất.
Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn những giá trị mới – tầm cao mới!
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt
Hotline: 024.62730818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *