Hệ thống ISO Điện tử do SCT xây dựng và triển khai

I. Giới thiệu giải pháp
Hệ thống SCT-ISO là hệ thống iso điện tử có khả năng tích hợp linh động và dễ dàng mở rộng. Hệ thống có 04 module chính:
1. Một cửa điện tử: Cổng điện tử giao tiếp giữa người dân và các cơ quan hành chính nhà nước. Nó cho phép người dân đăng ký, đăng nhập, nộp hồ sơ trực tuyến, bổ sung hồ sơ, theo dõi hiện trạng hồ sơ, tìm kiếm thông tin hồ sơ hoặc các thủ tục hành chính, hướng dẫn…
2. Dịch vụ công: SCT-ISO cung cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở các cấp độ 2, 3, 4 (với các hình thức hồ sơ chỉ nộp trực tiếp, hồ sơ chỉ nộp trực tuyến, hoặc song song cả hai hình thức) phù hợp với quy định của Nhà nước Việt Nam về thủ tục hành chính và các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ công trực tuyến các cấp độ. SCT-ISO có thể ứng dụng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong tất cả các cơ quan nhà nước với thời gian triển khai nhanh và chi phí thấp.
3. Quản lý chất lượng ISO trực tuyến: đây là hệ thống quản lý các quy trình ISO đang được áp dụng tại đơn vị, bao gồm 06 quy trình cụ thể là:
• Kiểm soát tài liệu;
• Kiểm soát hồ sơ;
• Quản lý hồ sơ nội bộ;
• Đánh giá nội bộ;
• Kiểm soát sự không phù hợp;
• Quản lý khắc phục – phòng ngừa;
4. Thống kê và phân tích dữ liệu (BI – Business Intellegence): Phân hệ thống kê, phân tích, theo dõi, giám sát số liệu theo dạng báo cáo thông minh, biểu đồ nhằm hỗ trợ quyết định đem đến hiệu quả cao trong vận hành công việc.
Phần mềm SCT-ISO được xây dựng với ý tưởng hoàn toàn mới để tạo ra sự khác biệt về tính năng đối với các sản phẩm cùng loại về dịch vụ công trực tuyến hiện có trên thị trường, được thể hiện ở khả năng tích hợp, khả năng mở rộng và phân hệ kiểm soát theo quy trình ISO bắt buộc của hệ thống.
Kiến trúc SCT-ISO gồm 2 lớp: (1) lớp quản lý tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy trình; và (2) lớp ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành. Phân lớp hệ thống giúp cho việc tích hợp các hệ thống sẵn có tại các đơn vị với SCT-ISO một cách dễ dàng hơn.
Ngoài ra, SCT-ISO thực hiện tổng quát hóa toàn bộ module quản lý việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cho mọi dịch vụ công mà không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành. Sau đây là các đặc điểm công nghệ chủ yếu thể hiện tính ưu việt của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại:
• Cho phép khai báo cấu hình động nội dung các tờ khai, giấy tờ kết quả trong hồ sơ thực hiện dịch vụ công với các trường dữ liệu được tùy biến bởi người dùng.
• Quản lý quy trình xử lý hồ sơ động với các bước xử lý và trạng thái hồ sơ do người dùng định nghĩa.
• Hỗ trợ kết nối liên thông tự động các thủ tục hành chính trong đó kết quả đầu ra của một thủ tục có thể được sử dụng như một module hồ sơ bổ sung cho một thủ tục khác.
• Hệ thống có thể tích hợp đầy đủ với nhiều dịch vụ module của nhà cung cấp thứ 3 như:
o Tin nhắn và tổng đài SMS
o Các cổng thanh toán điện tử
o Hoá đơn điện tử
o Hệ thống Một cửa điện tử liên thông của Tỉnh/Thành phố
o Các hệ thống nghiệp vụ thuộc các sở, ban ngành khác trong Tỉnh.
• Hỗ trợ API theo chuẩn Restful để dễ dàng mở rộng phát triển thêm hoặc kết nối với các phần mềm ứng dụng nghiệp vụ sẵn có.
• Có khả năng tùy biến giao diện đồ họa và các chức năng hỗ trợ của phần mềm ứng dụng một cách dễ dàng để phù hợp với yêu cầu sử dụng tại mỗi cơ quan.

Quy mô áp dụng SCT-ISO có thể trong một phạm vi nhỏ của một cơ quan, đơn vị nhà nước hoặc triển khai rộng khắp trong một bộ ngành hoặc tỉnh thành địa phương.

II. Khả năng triển khai SCT-ISO
Tùy thuộc vào nhu cầu khác nhau của đơn vị nhà nước hoặc doanh nghiệp, có thể lựa chọn triển khai các module của SCT-ISO một các độc lập, cụ thể:
• Triển khai module Quản lý và công bố thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước hoàn thành việc công bố 100% các thủ tục hành chính của đơn vị.
• Triển khai module Một cửa điện tử: Cơ quan nhà nước hoàn thành việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả, … đối với hồ sơ nộp trực tiếp cho 100% các thủ tục trong đơn vị.
• Triển khai module Một cửa điện tử liên thông: Cơ quan nhà nước hoàn thành việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả, … đối với hồ sơ nộp trực tiếp cho 100% các thủ tục trong đơn vị và 100% thủ tục liên thông giữa các đơn vị.
• Triển khai module dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cơ quan nhà nước hoàn thành đạt tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong thời gian nhanh chóng, chỉ cần nhập dữ liệu tham số hóa thủ tục hành chính); và đạt được dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi bổ sung module thanh toán trực tuyến và ký số.
• Triển khai module kiểm soát quy trình ISO trực tuyến.
• Triển khai module Thống kê và phân tích số liệu trên nền tảng ứng dụng web, ứng dụng di động, tablet.
• Module tích hợp với các phần mềm xử lý chuyên ngành hiện đang có tại các sở, ban ngành của tỉnh  tiết kiệm kinh phí đầu tư của Cơ quan nhà nước, tận dụng được các phần mềm sẵn có đang chạy ổn định.
Với việc phân chia thành các module (miền nghiệp vụ) rõ ràng, SCT-ISO cho phép khách hàng (các đơn vị cung cấp phần mềm) tùy ý lựa chọn và triển khai các module để đáp ứng nhanh chóng đúng nhu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời dễ dàng triển khai bổ sung thêm các module khác để đáp ứng các nhu cầu cao hơn của Cơ quan nhà nước mà không ảnh hưởng tới các module trước đó. SCT-ISO được phát triển trên nền tảng công nghệ Liferay, Hibernate, MySQL; đối với Module BI chúng tôi sử dụng Nodejs, Birt reporting & React Native.

III. Kiến trúc tích hợp dịch vụ công của Tỉnh với SCT-ISO
Hạt nhân của hệ thống iso điện tử là hệ thống lõi về dịch vụ công và hệ thống kiểm soát quy trình iso trực tuyến. Mô hình kiến trúc này đảm bảo tính linh hoạt dễ dàng mở rộng hệ thống với nhiều cơ quan kết nối vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và có thể mở rộng thêm số lượng Dịch vụ công bằng cách thêm các module xử lý nghiệp vụ. Toàn bộ hệ thống module lõi, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Một cửa điện tử trong hệ thống Dịch vụ công trực tuyến sẽ không phải đầu tư lại khi thực hiện mở rộng số lượng Dịch vụ công cũng như số lượng cơ quan thực hiện thủ tục.


Hình 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống dịch vụ công

Trên cơ sở mô hình kiến trúc logic của hệ thống lựa chọn triển khai theo phương án tập trung hoặc phân tán. Cụ thể về luồng thông tin hồ sơ và nghiệp vụ luân chuyển giữa các module trong hệ thống như hình sau:


Hình 2. Luồng dữ liệu

 
 
Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn những giá trị mới – tầm cao mới!
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt
Hotline: 024.62730818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *