SỬ DỤNG SWOT TRONG ISO 9001:2015

Trước hết chúng ta cần biết  SWOT là tập hợp viết tắt của những chữ cái tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh); Weakness (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) – là mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

Xét vào yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tổ chức phải tiến hành đánh giá điểm mạnh + điểm yếu + rủi ro + cơ hội cải tiến cho từng quá trình được nhận dạng, được nhận biết cụ thể trong hệ thống quản lý chất lượng. Từ đó xây dựng các mục tiêu, giải pháp kiểm soát, đánh giá kết quả của từng quá trình cũng như của hệ thống quản lý chất lượng.

Vì vậy SWOT là công cụ hữu hiệu để đáp ứng cho quá trình áp dụng ISO 9001:2015

Ý nghĩa của 4 thành phần:

  • Điểm mạnh: là những yếu tố tích cực luôn được duy trì, xây dựng và làm nền tảng như nguồn nhân lực trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, mối quan hệ, đam mê, trách nhiệm…
  • Điểm yếu: là yếu tố tiêu cực như kỹ năng nghề nghiệp hạn chế, thiếu sự đào tạo, thiếu kinh nghiệm hoặc tính cách không phù hợp, thói quen tiêu cực.
  • Cơ hội: lad những việc bên ngoài mà chúng ta không kiểm soát được, chúng mang lại tiềm năng để thành công: công nghệ mới, chính sách mới, nền kinh tế thay đổi mang hướng phát triển…
  • Thách thức: là những trở ngại mang lại các tác động tiêu cực, gây ảnh hưởng đến đơn vị: cạnh tranh, công nghệ lỗi thời, thị trường biến động mang hướng tiêu cực…

Thực hiện mô hình SWOT:

  • Lập dữ liệu cho 4 vấn đề: điểm mạnh- điểm yếu- cơ hội- thách thức
  • Mỗi một vấn đề đưa ra các nhìn nhận, đánh giá rõ ràng
  • Liệt kê một cách chi tiết, rõ ràng các vấn đề
  • Phân tích ý nghĩa của chúng
  • Đưa ra các hành động cần làm, củng cố kỹ năng, phát huy điểm mạnh, loại bỏ điểm yếu, khai thác cơ hội, lưu ý các thách thức.
  • Dần hoàn thiện biểu đồ SWOT

Tham khảo: Nguồn Internet

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả, nhiệt tình nhất.
Hãy để chúng tôi mang đến cho bạn những giá trị mới – tầm cao mới!
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt
Hotline: 024.62730818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *